Mått och dimensioner

Bow Stryntrappa Showroom 134
St Trappetabell

Trapptabellen är vår rekommendation för minsta totala väggvangslängd (LT) för trappor med bredd 90 cm och 100 cm för 14, 15 och 16 plansteg.

En trappa som är bra och säker att gå i ska ha ett stegdjup på minst 25 cm i gånglinjen. Gånglinjen skall ligga minst 30 cm från trappens yttre kanter. Stigningsvinkeln bör vara mellan 30° och 36°. Summan av två steghöjder och ett stegdjup bör vara mellan 60 cm och 64 cm.