Konstruktion av trapprum

Trapperom Beskrivelse2

Viktigt vid byggnation av trapprum

  • Bjälklagskanten måste ha tillräcklig fasthet för skruvning.
  • Reglar för fäste av handledare på väggen på 2dra (Andra, 2:a) våningsplanet, placeras 300 mm tillbaka från bjälklagskanten.
  • Träreglar måste användas.
  • Vattenburen värme eller andra golvinstallationer måste läggas minst 120 mm från bjälklagskanten.
  • Akustikplattor ska ha fast träram runt trapprummet.
  • Trappräcket ska fästas mot golvet, även om det är parkett eller massivt trä.
  • Vissa Escalia-modeller kräver dubbelt bjälklag eller limträbalk längs bjälklagskanten.
  • Betong-, tegel- eller Lecablockväggar kan användas, med undantag för Lecablock som inte kan användas för fyra Escalia-modeller när dessa är utformade som raka trappor.