Måttagning och installation

Mal Og Dimensjoner Canvas

Vi levererar trappor över hela Norge och kan på de flesta platser även åta oss måttagning och installation. Om du föredrar att göra installationen själv, kan det vara bra att veta att Hagen lägger stor vikt vid att ta fram trappor som är lätta att installera.

Vad ska vara färdigt vid måttagning?

  • Städat trapprum.
  • Färdigställda, och helst färdigspacklade, väggar och bjälklagskanter.
  • Om måttagning sker på reglarna är kunden ansvarig för måtten.
  • Golvet ska vara riktat och eventuella spånplattor ska vara lagda.
  • Det är inte nödvändigt att parkett eller klinkers är lagt, men tjockleken på klinkers och parkett måste anges i beställningen.
  • Eventuella dolda rör måste uppges av kunder eftersom vang, handledare och stolpar ska fästas i vägg och reglar.
  • Väggarna ska vara vinkel- och lodräta och golvet ska vara i nivå med standardkrav enligt NS 3420 eftersom vi inte upptäcker sådana avvikelser vid måttagningen. Vid installation kommer vi att avhjälpa eventuella avvikelser så mycket som möjligt, även om detta kan innebära att trappan hamnar något ur nivå och vinkel.

Måttritning

Det är inte alltid så lätt att föreställa sig hur mycket plats ett trappa behöver. Det är därför viktigt att noga mäta trapprummet innan man väljer trappmodell. Beakta dina mått i förhållande till hur stor plats de olika trapporna kräver.

Som utgångspunkt är det bjälklagsöppningen i taket som avgör storleken på trappan du ska installera. Mät bredd och längd på öppningen (B). Om du ska sätta panel eller gipsplattor måste du anpassa måtten i förhållande till hur mycket dessa material bygger ut.

Trapphöjden mäter du från golvet nere till golvnivån i övervåningen (A). Om du ska lägga parkett eller liknande på något av golven måste detta tas med i beräkningen.

Kom också ihåg att det i framkant av det nedersta trappsteget ska vara minst 200 cm höjd (C), annars är det risk att man slår i taket/kanten av bjälklagsöppningen. Framför det nedersta steget bör det vara ett avstånd (D) på minst 100 cm till vägg, dörr eller annat hinder.

Viktigt: När du ritar trappan, rita in en pil i trappans riktning nerifrån och upp. Titta gärna på hur det är gjort på en husritning. Försök att rita din planerade trappa på samma sätt.