Trä är ett levande material

Bow Stryntrappa Showroom 117

Vi konstruerar trapporna så att de naturliga rörelserna som finns i träet inte ska synas eller påverka trappans funktion eller utseende. I bostaden varierar emellertid luftfuktigheten mycket under året. Detta kan innebära att det uppstår små sprickor eller ojämnheter i trappan. Detta är naturligt då man väljer massivt trä. För att minska förekomsten av sprickor är det viktigt att inte ha värmekällor i omedelbar närhet till trappan, som exempelvis en värmepump.